You are here: Prevádzkový poriadok   Login

  23. júla 2017
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
 
 1. Všetci účastníci tréningov, športových a komerčných akcií sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v celom areáli curlingovej haly
 2. V priestoroch ľadovej plochy sa možno pohybovať iba v čistej obuvi
 3. Na ľade je treba chovať sa opatrne a predísť tak prípadným úrazom, všetci účastníci sú v curlingovej hale na vlastné nebezpečie.
 4. Do priestorov ľadovej plochy je zakázané prinášať si potraviny a alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje sú povolené iba v uzatvorených plastových fľašiach.
 5. Metly pre tréningy sú na stojanoch. Po použití musia byť očistené a vrátené na pôvodné miesto.
 6. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia.
 7. Fotografovanie je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa.
 8. Hráči do 18 rokov môžu trénovať iba v prítomnosti dospelej osoby.
 9. Tréningová hodina trvá 55 minút, 5 minút je treba na prípravu dráhy pre ďalší tím
 10. V priebehu klubových tréningov je zakázané využívať dráhy pre komerčné účely.
 11. Prípadné reklamácie týkajúce sa prevádzky haly je potrebné uplatniť najneskôr do 48 hodín od momentu, čo nastala skutočnosť k uplatneniu reklamácie, na adresu pripomienky@curling.sk
 12. Prevádzkovateľ doporučuje nenechávať si v šatniach cenné veci.
 13. Každý tím si po svojom tréningu dá na určené miesto čísla a cedule z výsledkovej tabule, takisto rozhodca po ukončení zápasu
 14. Každý tím má priamu zodpovednosť za chovanie sa hráčov na ľadovej ploche
 15. Dôležité telefónne čísla
  Hasiči: 150
  Záchranná služba: 155
  Polícia. 158
  Ľadár: 0904 417 242
 Print   
Home  |  Výsledkový servis  |  Obsadenosť haly  |  Firemné akcie  |  O curlingu  |  Aktuality  |  Zápisnice  |  Kurzy  |  Antidoping  |  Dotácie
Copyright 2010 by SENSE Slovakia, s.r.o.   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use