Antidoping

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité dokumenty a informácie týkajúce sa dopingu a jeho kontrole na Slovensku, zoznam zakázaných látok ako aj odkazy na dôležité stránky.
 
  •  Svetový antidopingový kódexktorým sa riadi každá národná antidopingová organizácia a športovci jej podliehajúci
 
  •  Znenie Zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu, ktorý zahrňuje aj dôležité ustanovenia o dopingu na Slovensku (základné ustanovenia, opatrenia v boji proti dopingu v športe, sankcie atď.)
 
  •  Vyhláška č. 542/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2008 o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
 
 
  •  Zoznam zakázaných látok a metód dopingu pre rok 2014 – svetový antidopingový kódex (angl. verzia)
 
 
  •  Antidopingový program Slovenskej republiky na roky 2013 – 2015
 
 
 
  •  Terapeutické výnimky – všetky dôležité informácie a postup, ako požiadať o terapeutickú výnimku nájdete na nasledovnej stránke –
-          Žiadosť o udelenie terapeutickej výnimky
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Slovenský curlingový zväz
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava

Tel.: +421 918 824449
Email: info@curling.sk
Web: www.curling.sk

 

 

 

 

 

 

 


IČO: 37841866
DIČ: 2021718534

IBAN: SK7202000000002805070259